Klimatinitiativ Simrishamn

MEDIA

Ett urval av vår medverkan i olika media.


Insändare

Gudrun Schyman: Vill Kommunfullmäktige i Simrishamn strypa den demokratiska debatten?

De flesta håller med om att det politiska debattklimatet blivit allt hårdare. Många håller helt enkelt inne med sina åsikter av rädsla för att bli medvetet
 misstolkade och offentligt uthängda i diverse sociala medier.

Simrishamn • Publicerad 2023-11-06 00:15
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kommunfullmktiges sammantrdessal i  Simrishamn
Kommunfullmäktiges sammanträdessal i Simrishamn.Foto: Torun Börtz

Iett skarpt polariserat läge är det därför väldigt viktigt att de folkvalda församlingarna fortfarande kan fungera som demokratiska plattformar för anständigt och respektfullt åsiktsutbyte.

Det som hände på Simrishamns kommunfullmäktigemöte måndagen 30 oktober reser frågor om den demokratiska ambitionen.

Klimatinitiativ Simrishamns företrädare hade ställt en ”enkel fråga” till kommunstyrelsens ordförande angående den av regeringen aviserade ”Anmälningsplikten”. Frågan löd så här: ”Kommer kommunledningen försvara personal som vägrar att ange människor som saknar uppehållstillstånd och är kommunledningen i så fall, i likhet med flera andra kommuner, också beredd att meddela regeringen att Simrishamns kommun har gjort ett sådant ställningstagande?”

Anmälningsplikten, eller informationsplikten som den också kallas, är en av punkterna i Tidöavtalet som tecknats mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna. Konkret handlar det om att anställda i offentlig sektor blir skyldiga att anmäla papperslösa. ”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”. (Tidöavtalet)

Inom kommuner och regioner kommer anställda inom vården, lärare, förskolelärare, elevassistenter, barnskötare, socialsekreterare och bibliotekarier och personal på kommunala idrottsanläggningar i kontakt med papperslösa och här finns nu en stor oro. Förslaget skapar omöjliga etiska dilemman. Hur kan t.ex. regeringen begära att lärare ska ange sina elever när de samtidigt ska följa barnkonventionen som ger dessa barn en ovillkorlig rätt till utbildning?

När den enkla frågan, ställd till kommunstyrelsens ordförande, kom upp på dagordningen föreslog presidiets ordförande att frågan inte skulle få ställas. Han hänvisade till att den inte berörde kommunens verksamhet och att det fanns belägg för en sådan hållning i kommunlagen.

Med vetskapen om att många kommuner, exempelvis Göteborg, Stockholm, Uppsala och Örebro med flera redan diskuterat och tagit beslut i frågan, väcker naturligtvis ett sådant påstående frågor men en diskussion om formfrågan avvisades av ordförande. Frågeställaren fick enbart yrka bifall till formfrågan, att frågan skulle ställas , och detta ställdes sedan mot ordförandes förslag om att frågan inte skulle tas upp.

Samtliga allianspartier samt SD, men även socialdemokraterna, röstade för ordförandens förslag, det vill säga frågan avvisades. Vad kommunstyrelsens ordförande hade att säga om saken fick vi alltså inte veta.

Att många folkvalda församlingar, både regioner och kommuner, redan har uttalat sig i frågan har sin grund i att man anser att en anmälningsplikt både strider mot mänskliga rättigheter och barnkonventionen och att anmälningsplikten självklart berör kommunens verksamheter.

Vi menar att ett beslut om att inte ta upp en fråga till behandling inte får användas godtyckligt eller för att förhindra en legitim debatt. Principen om öppenhet och demokrati bör vara vägledande, särskilt i frågor som är relevanta för kommunens verksamhet och medborgarnas intressen. Också i Simrishamn.

Gudrun Schyman, ledamot i fullmäktige för Klimatinitiativ Simrishamn


Klimatinitiativ Simrishamn får mandat - med Schyman i spetsen

13 av 14 distrikt är räknade i Simrishamn. Nya partiet Klimatinitiativ Simrishamn får ett mandat enligt de preliminära siffrorna.

- Det känns väldigt roligt, det här är ju ett nytt parti. Vårt mål är att få in klimatkrisen på dagordningen, säger Gudrun Schyman till SVT Nyheter Skåne.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/senaste-nytt-om-valet-2022-i-skane

"Klimatinitiativ Simrishamn: Bort med stuprör – in med hängrännor

Behandla klimatkrisen som ett säkerhetshot och se till att den kommer högst upp på agendan. Det kräver 24 forskare och experter inom klimat- och omställningsfrågor som skickat ett öppet brev till de olika departementen."
https://www.ystadsallehanda.se/insandare/klimatinitiativ-simrishamn-bort-med-stupror-in-med-hangrannor-4c661ff3/


"Politiska vilden Gudrun Schyman startar nytt parti i Simrishamn"

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/politiska-vilden-gudrun-schyman-staller-upp-i-kommunval-med-...


"Unga politiker och Schyman toppar för nytt parti


Nu är listan klar för senaste partiet i Simrishamnspolitiken: Klimatinitiativ Simrishamn. Förstanamnet Gudrun Schyman har varit med förut – men därnäst kommer unga krafter som 29-åriga Sigrid Widalen och Max Jamieson, 36."

https://www.meraosterlen.se/simrishamn/unga-politiker-och-schyman-toppar-for-nytt-parti-f833b9e0/

"Skåne

Gudrun Schyman startar parti med miljöfokus

12 april 2022 07:00

Klimatinitiativ Simrishamn. Så heter Gudrun Schymans nybildade parti, som vill sätta klimat- och miljöfrågan högst på agendan. - Vi kan inte tro att det här med klimatet är en fråga bland andra frågor. Den måste prioriteras och det gäller också lokalt, säger hon."

https://www.sydsvenskan.se/2022-04-12/gudrun-schyman-startar-parti-med-miljofokus